Startsiden

Dette vil alltid være den første siden som vises etter innlogging.

Unntaket er om du er satt opp til å besvare en spørreundersøkelse. Da vil du få mulighet til å svare på denne først.

 

Startsiden inneholder "miniversjoner" av et fast utvalg av de mest vanlige funksjonene i MinGat.

Hvilke funksjoner det er vil avhenge av hvilke Gat-moduler som er i bruk og hvilket oppsett som gjelder for din bruker.

 

Det betyr at du kan se ett sammendrag av:

Vakter / oppgaver idag og i morgen, Påminnelser, Uleste forespørsler, Fleksitid, Timeregistrering, På jobb i dag, Ledige vakter, Årsarbeidstid, Telefonliste og eventuelt mulighet for å koble til GatGo.

Her ligger det også snarveier. Se valgene «Gå til ...» som ligger nederst i hver av info-boksene.

I rubrikk for påminnelser vil det også ligge linker på noen av påminnelsene som tar deg direkte til aktuell funksjon for å se på mer detaljer om du ønsker det.

 

I tillegg til selve startsiden vil du øverst i vinduet få frem en rad med følgende 6 informasjons-deler som vil ligge fremme hele tiden mens du er innlogget i MinGat:.

Menylinjen

1 = Hovedmeny med tilgjengelige funksjoner.

2 = Hvilken avdeling du står på. («Nivå»)

3 = Navn på innlogget bruker.

4 = Link til hjelpesystemet for MinGat.

 

I tillegg vil du på venstre side finne flere snarveier til de mest brukte funksjonene i menyen.